پرتال فرهنگی ، سرگرمی ایرانه روز

posts

tags


عکسی باورنکردنی از گلبول های سفید خون درحال کشتن یک باکتری

این تصویر که با استفاده از میکروسکوپ الکترونی و با بزرگنمایی 9600 تهیه شده است، گلبول‌های سفید خون ...

این تصویر که با استفاده از میکروسکوپ الکترونی و با بزرگنمایی 9600 تهیه شده است، گلبول های سفید خون (ماکروفاژ ، زرد) را نشان می دهد که باکتری ای- کولای (میله صورتی) را در خود فرو می برند و آن ها را از بین می برند. به این فرآیند فاگوسیتوز می گویند. در طی فرآیند فاگوسیتوز، ماکروفاژها که سلول های سیستم ایمنی بدن هستند، پاتوژن ها، سلول های مرده و بقایای سلولی را از بین می برند.

عکسی باورنکردنی از گلبول های سفید خون درحال کشتن یک باکتری


 
 

 

 

 

 

پربازدیدترین مطالب روز
  پربازدیدترین مطالب هفته
  پربازدیدترین مطالب ماه
  پربازدیدترین مطالب سال
  rss Copyright © 2009 IraneRooz.Com, All Rights Reserved, Programmed And Designed By

  FaDesign.ir

  , Powered By Persian Fun Portal